Anayasa Mahkemesinin görevleri nelerdir?

Anayasa Mahkemesi 4 yüksek mahkemeden biri olmaktadır. Ülkemizdeki en üst kuruldur. 15 üyeden oluşur. 12 üyeyi Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi ise TBMM seçer. Bu yazımız içerisinde Anayasa Mahkemesinin görevleri hakkında detayları sizler ile paylaşacağız. İşte konu ile ilgili olarak detaylar…

Yüce Divan sıfatı ile…

Anayasa Mahkemesi görevi ile ilgili suçlardan dolayı;

 • Cumhurbaşkanını,
 • TBMM başkanını,
 • Bakanlar kurulu üyelerini,
 • Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
 • Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini,
 • Başsavcıları,
 • Cumhuriyet Başsavcıvekilini,
 • Hakimler Savcılar Kurulu başkan ve üyelerini,
 • Sayıştay başkan ve üyelerini,
 • Genelkurmay Başkanını,
 • Kara Kuvvetleri, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını,
 • Jandarma Genel Komutanını

yüce divan sıfatı ile yargılar.

Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar…
Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mal edinimlerini, gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu kontrol eder. Kontroller sonucunda aykırılık olması halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
Peki mali denetim kapsamında hangi yaptırımlar uygulanabilir?
 • Para cezası uygulanabilir,
 • Hazine yardımından yoksun bırakılabilir,
 • Siyasi partinin temelli kapatılmasına karar verilebilir,
 • Aykırılığın sorumluları için hapis cezası verilebilir.
Siyasi partilerin kapatılması da…

Siyasi partilerin kapatılma kararı Anayasa Mahkemesinin vereceği karar ile mümkündür. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava ile Anayasa Mahkemesinin vereceği karar ile mümkün olmaktadır.

Milletvekilliğinin Düşmesi ve Dokunulmazlığın Kaldırılması…

Dokunulmazlığın kaldırılması ya da milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM tarafından karar verilmiş olması gerekir. Bu kararın verilmiş olması escort bodrum durumunda; Meclis Genel Kurulu kararın alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde milletvekilliği düşürülen milletvekili ya da başka bir milletvekili kararın mevzuata aykırılığını iddia ederek iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilir. Anayasa Mahkemesi ise kendine ulaşan bodrum escort bayan talebi 15 gün içinde karara bağlar.

Bireysel başvuruları karara bağlar…

AİHM kapsamında olan anayasal hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edilmesi ve tüm kanun yollarının tükenmiş olması şartı ile herkes Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilir. Anayasa Mahkemesi yapılan bireysel başvuruları karara bağlar.

Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını…

Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığını, Anayasa Mahkemesinin üyeleri kendi arasından görevlendireceği üye yapar.

Anayasa Mahkemesinin diğer görevleri…

Anayasa Mahkemesinin diğer yetki ve görevleri için mevzuatı inceleyebilirsiniz.

Görüşlerinizi ve Yorumlarınızıaşağıda yer alan yorum bölümünden iletebilirsiniz. Konuya eklememizi istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir