Yazı işleri müdürü görevleri nelerdir? Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı tarafından atanmaları gerçekleştirilen yazı işleri müdürlerinin yargı içerisinde birçok görevi olmaktadır. Bu yazımız içerisinde Yazı işleri müdürü görevleri nelerdir? sorusunun yanıtlarını detayları olarak paylaşacağız. İşte konu ile ilgili olarak detaylar…

Yazı işleri müdürü görevleri nelerdir?

Yazı işleri müdürlerinin yargı içerisinde birçok görevi bulunuyor. Düzenlendikleri hukuk metinlerine göre ise 3 başlık atında incelenmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunundan kaynaklanan görevler nelerdir?

 • Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü belge ve dilekçeyi havale etmek,
 • Yargıtayın bozma kararları ile onama kararlarını derhal taraflara tebliğ etmek,
 • Mahkemenin görev vermesi halinde ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması,
 • Mahkeme tutanaklarının bir kısmını ya da tamamının suretlerini tasdik ve imza ederek mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa vermek,
 • Görev verilmesi halinde; elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde tutanak ya da belgenin aslının aynı olduğu belirterek mühürlemek ve imzalamak,
 • Hüküm yazılıp, imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra nüshaları taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshasını da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek, hükmün bir nüshasını da dosyasında saklamak,
 • Hakimin taraflardan biri tarafından ret edilmesi durumunda ret dilekçesini diğer tarafa tebliğ etmek, hakimin reddini gerektiren bu durumun hakim tarafından fark edilmesi ve hakimin çekilmesi durumunda, hakimin çekilme kararını her iki tarafa tebliğ etmek,
 • Taraflardan biri elindeki belgenin teslimi sonrası geri verilmesine karar verilmesi halinde, aslına uygun olduğunu mahkeme mührü ve imzası ile onaylamak ve belge örneğini dosyaya koymak.

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları kapsamında görevleri nelerdir?

 • Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
 • Zabıt katibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü gerçekleştirmek,
 • Zabıt katibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi dahil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli olarak yürütülmesi adına her türlü tedbiri almak,
 • Arşivin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 • Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak,
 • Kesinleştirme işlerini gerçekleştirmek,
 • Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirlere sunmak,
 • Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazarak buna ilişkin işlemleri yapmak,
 • Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek,
 • Fiziki ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 • Güvencenin iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yapmak,
 • Hukuk dairelerinde talep halinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak,
 • Kanun yolu incelemesi adına dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek; güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak,
 • 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
 • Mevzuattan kaynaklanan ya da başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yazı işleri müdürü görevleri nelerdir? Adalet Bakanlığı başlıklı yazımızı okudunuz. Bilgiler Kalem Mevzuatı kapsamında yazılmıştır. Konu ile ilgili olarak görüşleriniz, eklemek istediğiniz bilgiler var ise yorumlarda belirtebilirsiniz.

Mesleki Bilgi veHukuki Terimler başlıklı kategorilerimizi incelemek isteyebilirsiniz.

zenci porno izle

zenci porno

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

evden eve nakliyatbahçeşehir araç kiralamaataşehir evden eve nakliyatataköy araç kiralamaadalar evden eve nakliyat