Hükümlülere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında Hükümlülere uygulanan disiplin cezaları nelerdir? sorusunun yanıtını paylaşacağız. İşte konu ile ilgili olarak detaylar…

Hükümlülere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?

Hükümlüler için uygulanabilecek disiplin cezaları aşağıda yer almaktadır. Çocuklar bu disiplin cezalarından ayrı tutulmuştur. Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı ya da küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanmaz.

 • Kınama,
 • Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma,
 • Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma,
 • Haberleşme ya da iletişim araçlarından yoksun bırakma ya da kısıtlama,
 • Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma,
 • Hücreye koyma,
KINAMA

Kınama cezası, hükümlünün yaptığı eylemin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun açıklanması ve tekrarının yaşanması halinde doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler aşağıda yer almaktadır;

 • Mektuplarda tehdit, hakaret, küfür (sövme) çirkin ifadeler kullanmak.
 • Hükümlü ve tutuklulara karşı nezakete aykırı şekilde konuşmak ya da edep dışı davranışlarda bulunmak.
 • İdarenin bilgisi dışında mektup gönderimi sağlamak.
 • Görevlilere hediye vermek ya da hediye vermeye kalkışmak, görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.
 • İdare tarafından belirlenen miktardan daha fazla para bulundurmak.
 • Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.
 • Yatma planına uymamak.
 • Duvarlara yazı yazmak, resim yapmak ya da afiş yapıştırmak gibi vukuatlar.
 • İdare tarafından verilen eşya ya da benzeri şeyleri kötü kullanmak.
 • Kişisel temizliğe ya da çevre temizliğine dikkat etmemek.
 • İdare tarafından alınan sağlık önlemlerine uymamak.
 • Kurumda gereksiz gürültü yapmak.
BAZI ETKİNLİKLERE KATILMAKTAN ALIKOYMA

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma olarak adlandırılan ceza hükümlünün bir aydan üç aya kadar süre ile kurumun düzenlediği spor ve kültürel etkinliklerine katılabilmekten yoksun bırakılmasıdır. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren fiiller aşağıdaki gibidir;

 • İdarenin bilgisi ve izni olmaksızın yasak yerlere girmek.
 • Eğitimi savsaklamak ve eğitim yerini terk etmek.
 • Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak ya da olumsuz davranışa yönelik gruplara katılmak.
 • Kurumda bulunan görevlilere karşı uygunsuz söz söylemek ya da uygunsuz davranışlarda bulunmak.
 • Çıkar sağlamak adına hükümlülere ya da kurum görevlilerine eşya vermek ya da satmak.
 • Açlık grevi yapmak.
ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞILAN İŞTEN YOKSUN BIRAKMA

Bu ceza, hükümlünün kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmasını ifade eder. Bu cezayı gerektiren eylemler aşağıda yer almaktadır;

 • İş yerini izin almadan terk etmek.
 • İş elbisesini giymemek.
 • İş yerinde olan çalışma yönergelerine uymamak.
 • İşte gerekli özeni göstermemek.
 • Başkalarının ciddiyetle çalışmalarına mani olmak.
 • İş yerinde kullanılan aletleri ve gereçleri bilerek bozmak.
 • İş yerini ya da çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışı ile tehlikeye düşürmek ya da bunlara ağır zarar vermek.
 • İşi kasten kötü yapmak ya da gerektiği halde çalışmamak.
HABERLEŞME YA DA İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YOKSUN BIRAKMA YA DA KISITLAMA

Bu ceza hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks, telgraf alma ya da yollama, TV izlemek, radyo dinlemek, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmaktan kısmen ya da tamamen yoksun bırakılması olmaktadır. Bu cezayı gerektiren eylemler aşağıdaki gibidir;

 • Kurum İşyurdu yönetim tarafından uygun görülen işte çalışmamak.
 • Protesto amacı ile idare tarafından verilen yemeği toplu olarak almama eylemine katılmak.
 • Herhangi bir şeyi protesto amacı ile ya da idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak.
 • Odalarda ya da diğer alanlarda ilaç ya da gıda maddesi stoğu yapmak.
 • Gereksiz olarak marş söylemek ya da slogan atmak.
 • Hükümlü kişiye gelen mektup, faks ya da telgraf disiplin cezasının infazından sonra kendisine verilmektedir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem yapılmadan başlanmaz.
 • Anne, baba, eş, çocuk ya da kardeşlerin ölüm ya da ağır hastalığı ile doğal afet hallerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde uygulanmaz.
ZİYARETÇİ KABULÜNDEN YOKSUN BIRAKMA

Hükümlünün bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkmamasını ifade eden cezadır. Bu cezayı gerektiren eylemler aşağıda yer almaktadır;

 • Sayım yapılmasına ve aramaya karşı çıkmak.
 • Sevk işlemine, nakil işlemine ya da bunlar ile ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
 • Kurum içerisinde korku, kaygı ya da panik oluşturabilecek biçimde konuşmak ya da davranışta bulunmak.
 • Kumar ya da benzeri oyunlar oynamak ya da oynatmak.
 • Hükümlülerin haklarını (haberleşme, ziyaretçi görüşmesi, eğitim programı, meslek kazandırma, hekim tarafından muayene, avukat tayin edilmesi, mahkeme ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmesini, kurum görevlileri ile görüşmesini salıverilenlerin kurum dışına çıkmasını) her ne sebeple olursa olsun engelleyen ve hükümlüleri bu fiillere teşvik etmek, talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek.
HÜCREYE KOYMA

Hücreye koyma cezası hükümlünün yaptığı fiilin niteliği ve ağırlığına göre bir günden yirmi güne kadar olmaktadır. Bu ceza açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve herhangi bir temastan yoksun bırakılmasını ifade eder.

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezası için eylemler nelerdir?

 • Kurum tesisine ya da araç ve gereçlerine ceza vermek.
 • Tünel kazamaya, firara teşebbüs etmek.
 • Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak ya da isyana kalkışmak.
 • Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektirecek şekilde kasten yaralamak.
 • Hükümlü ve tutuklar üzerinden çıkar sağlamak, özel işleri ile başka işlerde kullanmak ya da bunlara kalkış ya da bu amaçları gerçekleştirebilmek adına oluşturulan gruplara katılmak ya da dayanışma içinde olmak.
 • Kanunda yasaklanmış bulunan eşya, araç, gereç ya da malzemeyi ceza infaz kurumuna sokmak, bulundurmak ya da kullanmak.
 • Sayım ve aramalar için şiddet kullanarak engel olmak ya da buna kalkışmak.
 • Kurum görevlilerine ve dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek ya da rüşvet vermeye kalkışmak.
 • Kurum görevlilerini tehdit etmek ya da hakaret etmek.
 • Kuruma, kurum görevlilerine ya da hükümlü ve tutuklulara ait eşyaları çalmak ya da bunlara kasten zarar vermek.
 • Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ikna etmek ya da talimat vermek.
 • İzin süresini özürsüz olarak en fazla 2 gün geçirmek

Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezası için eylemler nelerdir?

 • Kuruma ağır zarar vermek. Kasten yangın çıkarmak. İsyan çıkarmak.
 • Adam öldürmek ya da adam öldürmeye kalkışmak.
 • Cinsel saldırıda ya da çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak. Bu suçlara kalkışmak ya da cinsel tacizde bulunmak.
 • Görevlileri ya da hükümlü ve tutukluları rehin almak.
 • Hükümlü ve tutukluları kasten ya da neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak.
 • Her türlü ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, bayıltıcı, kör edici gaz ya da her türlü zehir, uyuşturucu, madde, cep telefonu, telsiz, elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak ya da kullanmak.
 • Firar etmek ya da tünel kazmak.
 • Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez, afiş, pankart vb. eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek.
 • Suç örgütlerinin propaganda ya da eğitim faaliyetlerini yapmak ya da yaptırmak.

Hükümlülere uygulanan disiplin cezaları nelerdir? başlıklı yazımızı okudunuz. Konu ile ilgili olarak görüşleriniz, eklemek istediğiniz bilgiler var ise yorumlarda belirtebilirsiniz.

Mesleki Bilgi ve Hukuki Terimler başlıklı kategorilerimizi incelemek isteyebilirsiniz.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Abone ol  
Bildir